Uhkaako tallennusurakka?


Ovatko saamasi konekieliset tiedot joko hieman väärässä muodossa tai aivan eri planeetalta kuin käyttämäsi ohjelmisto haluaisi niiden olevan jotta saisit ne suoraan luetuksi sisään?

Oletko vaihtamassa järjestelmää ja joudut tallentamaan joko kaikki tai suuren osan tiedoista kokonaan uudelleen uuteen järjestelmään?

Pitääkö sinun tuottaa tietoa jossain määrätyssä muodossa, mutta käyttämäsi ohjelmisto ei suoraan osaa tehdä sitä?

Ratkaisu


Unohda tietojen uudelleen tallentaminen käsin!

Useiden vuosien kokemuksella osaamme tehdä ohjelmia jotka osaavat esimerkiksi:

- muuttaa rivin sisältöä ja kenttien järjestystä muodosta toiseen

- täydentää tai poistaa päättelysäännöillä tai toisen tiedoston perusteella haluttuja tietoja tai kokonaisia rivejä?

- kasata useammasta lähtötiedostosta yksi tai useampia määrityksen mukaisia tulostiedostoja

- tehdä jotain mutkikkaampaa

Ohjelman teon ja sen ajamisen jälkeen on tuloksena halutunlainen tulos jonka voit suoraan lukea sisään käyttämääsi ohjelmaan tai voimme kirjoittaa tiedot suoraan järjestelmäsi tietokantaan kuten ne olisi sinne käsin tallennettu.

Kun ohjelma on kerran tehty, voit käyttää sitä rajattomasti samaan tehtävään. Toistuvia tehtävi? varten voimme tarjota myös palvelinympäristön, jossa koko prosessi on automatisoitu.

Vastaavasti voimme kerätä ohjelmallisesti käyttämästäsi järjestelmästä määriteltyjä tietoja ja tuottaa niistä halutunlaisia tiedostoja joita voit sitten lähettää edelleen jatkokäsittelyyn tai käyttää esimerkiksi raporteissa tai suoraan www-sivuilla.

Käyttökohteita


- vaihto järjestelmästä toiseen jolloin tietoja pitää pelastaa vanhasta järjestelmästä uuteen ilman että niitä halutaan tallentaa käsin uudelleen

- asiakkaalta tuleva konekielinen aineisto (esimerkiksi osoitetiedot, laskumateriaali tai muu vastaava) ei suoraan käykään omaan järjestelmään eikä sitä haluta tallentaa käsin uudestaan

- omasta järjestelmästä halutaa tietoa ulos esimerkiksi asiakkaalle tai raportille juuri jossain määrätyssä muodossa eikä kyseistä tietoa saada halitussa muodossa ohjelmistosta suoraan automattisesti ulos

Työnkulku


Kaikki ohjelmat ovat tiedostomuoto- ja asiakaskohtaisia ja ne vaativat kuvauksen ja esimerkit lähdetiedoista ja tuotettavista tiedoista. Sen jälkeen määritellään säännöt joilla tietoja ohjelmassa käsitellään ennenkuin ne kirjoitetaan tuotettaviin tietoihin.

Määritys tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja samalla voidaan arvioida ohjelman tekoon tarvittava työmäärä ja siten myös hinta.

Kun ohjelma on tehty, se testataan yhdessä asiakkaan kanssa todellisella aineistolla ja sille tehdään käyttöympäristö joko asiakkaan koneelle tai omaan palvelimympäristöömme.

Ohjelman käyttö ja määritys dokumentoidaan ja ohjelma jää asiakkaan käyttöön.

Ohjelmiin voidaan tehdä myöhemmin muutoksia normaalilla tuntiveloituksella.